“Men for jer, som frygter mit navn,

skal retfærds sol opgå med lægedom

under sine vinger”

Korset giver kraft til alt hvad din sjæl har brug for -     Korset giver kraft til alt hvad din ånd har brug for -     Korset giver kraft til alt hvad dit legeme har brug for -

Korsets kraft

Hvad betyder det, når vi taler om korsets kraft

Når vi taler om korsets kraft, så taler vi ikke om korset som en genstand af metal eller træ, der hænger om et menneskes hals, eller hænger i kirken.

Vi har intet imod disse symboler, men vi ønsker at forklare, at det ikke er det vi taler om.

Vi taler derimod om det, som blev udført for os gennem Jesu Kristi død på Golgata korset, hvor han blev ofret, på grund af vores synder.  Alt dette kan sammenfattes i det enkle udtryk ”Korsets kraft”, som dækker alt det, Jesus gjorde for os.

For at forstå korsets kraft, er det væsentligt at vide følgende:

Korsets kraft får jeg ikke, ved at holde om et fysisk kors. Korset skal være i mit liv, eller sagt med andre ord;
Jesus skal være i mit hjerte.

Når dette er opfyldt, vil du opleve at få adgang til korsets kraft.

 

Der er to meget vigtige fakta om korsets kraft.

Først og fremmest er det der skete på Golgata korset grundlaget for Guds forsørgelse for alle troende, lige nu og i al evighed.  Med forsørgelse mener vi:

 – Korset giver kraft til alt, hvad din ånd har behov for.
– Korset giver kraft til alt, hvad din sjæl har behov for.
– Enhver sjælelig skade du har, er blevet naglet til korset.
– Korset giver kraft, også til dit legeme.
– Alle sygdomme, alle fysiske problemer og alle økonomiske problemer er blevet naglet til korset.

 

Korset på Golgata er endvidere også grundlaget for Jesu totale, urokkelige og uigenkaldelige, evige sejr over Satan.

Denne sejr vandt Jesus da han døde på korset, som det stedfortrædende offer for alle menneskers synder, og hans triumferende opstandelse og himmelfart er bevis på denne sejr.

Satan kan intet gøre for at ændre dette faktum.

Hvis du tror på disse meget vigtige fakta , så bliver dit liv forvandlet.

Det er nemlig kun på det grundlag, at vi har del i sejren over Satan.

Korsets kraft får jeg ind i mit eget liv, ved at have troen på Kristi mægtige værk på Golgata.