“Men for jer, som frygter mit navn,

skal retfærds sol opgå med lægedom

under sine vinger”

Korset giver kraft til alt hvad din sjæl har brug for -     Korset giver kraft til alt hvad din ånd har brug for -     Korset giver kraft til alt hvad dit legeme har brug for -

Korsets kraft

Hvad betyder det, når vi taler om korsets kraft?

Korsets kraft findes ikke i de kors, vi symbolsk hænger om halsen eller på væggen i kirken.

Korsets kraft, er den kraft, som blev tilgængelig for os, dengang Jesus Kristus blev ofret for vores synder på Golgatakorset.

Der er to meget vigtige fakta om korsets kraft:

– Korsfæstelsen på Golgata er grundlaget for Jesu totale, urokkelige og uigenkaldelige,evige sejr over Satan.

– Denne sejr vandt Jesus, fordi han døde på korset, som det stedfortrædende offer for alle menneskers synder, og hans triumferende opstandelse og himmelfart er bevis på denne sejr.

Sejren på Golgatakorset er grundlaget for Guds forsørgelse for alle troende, lige nu og i al evighed.

Med forsørgelse mener vi, at korset giver kraft til alt, hvad din ånd, sjæl og dit legeme har behov for.
Korsets kraft kan vi opleve som en virkelighed i vores eget liv, når vi finder troen på Kristi mægtige værk på Golgata. Det er det, som med andre ord også kaldes; at have Jesus i sit hjerte.